KAMERA KAYITLARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MK STONE MERMER İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Şirket tarafından KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimizin binalarında, fabrikalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

  1. ŞİRKET BİNA VE TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME VE KAYIT ALMA FAALİYETİ

Şirket hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.

  • Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Şirket tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

Kişisel veriler, Şirket binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti

Şirket, bina ve tesislerinde; yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen ve hukuki, teknik, ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla KVKK’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

1.3. Kamera ile İzleme Faaliyeti Hakkında Aydınlatma

Şirket tarafından KVKK m.10’a uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

Şirket tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirim yapılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirket bina ve tesislerinin kamera ile izleme faaliyetinin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. Ayrıca bildirim yazısı ile işbu detaylı aydınlatma metnine ulaşabileceği kanallar, kişisel veri sahibiyle paylaşılmaktadır.

1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Şirket, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri; güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve zamanı bakımından güvenliğin temini amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Şirket tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç, bu Politika’da sayılanlarla sınırlıdır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşacak şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti Sonucu Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Şirket tarafından kamera ile edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 15 gün olup bu süre maksimum 30 güne kadar uzayabilmektedir.

1.7. Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere, sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, Şirket binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, personel gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, KATEGORİZASYONU VE SAKLANMA SÜRELERİ

Şirket, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini https://mkstonemermer.com internet sitesi üzerinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni, Saklama İmha Politikası, Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası ile kişisel veri sahiplerinin erişimine açmıştır.

  1. KAMERA İLE İŞLENEN VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Kamera ile izleme faaliyeti sonucu işlenen verilerinizin imha süreçlerine ilişkin detaylı bilgi ve imha yöntemleri https://mkstonemermer.com internet sitemizde “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası” başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır.

  1. KAMERA İLE İŞLENEN VERİLERİNİZE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ HAKKINDA

Kamera ile izleme faaliyeti sonucu işlenen verileriniz hakkında ulaşmak istediğiniz her türlü bilgiye ve KVKK m. 11’de sayılan haklarınızın kullanılması için yapmanız gerekenlere https://mkstonemermer.com internet sitesinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” isimli belge üzerinden ulaşabilirsiniz.